• Commissies

  Technische Commissie TC:
  tc@zac.basketball
  Arnoud de Jonge, Rineke van der Meer, Lodewijk Witteveen, Patricia Scharloo

  Aanstellen en begeleiden van trainers en coaches, trainingslocaties en -tijden, samenstelling teams en technische beleid

  Scheidsrechters Commissie SC:
  Jan Noordzij 
  sc@zac.basketball
  Wedstrijdregelement, scheidsrechterszaken en -opleidingen

  Communicatie:
  Jappie van der Schaaf

  communicatie@zac.basketball
  Web-site, social media, nieuwsbrieven etc

  VERTROUWENSPERSOON
  De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging voor allerlei vormen van ongewenst gedrag: zoals geweld, verbale agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon voor ZAC is Marianne van der Sluis. Ze is te bereiken via marianne.vandersluis@zac.basketball of 06-55 88 00 88.