• Bestuur

  Voorzitter:
  Tonok Bwefar
  voorzitter@zac.basketball
  06-27028131
  Contacten Bond en Rayon, sponsoring, huishoudelijk regelement, statuten en accomodaties

  Penningmeester:
  Willy Broek
  penningmeester@zac.basketball
  038-4210762
  Contributies, financien, vergoedingen, schuldvrijverklaring (benodigd wanneer je bij een andere club gaat spelen)

  Secretaris:
  Jack Borst
  secretaris@zac.basketball
  06-51316474
  Verslaglegging vereniging, ledenadministratie, communicatie, automatisering, AVG

  Wedstrijdsecretariaat:
  Marjolijn den Hollander

  wedstrijdsecretariaat@zac.basketball
  06-24174844

  Wedstrijdplanningen, fluit- en tafelschema, tafelcursus

  Technische Zaken:
  Arnoud de Jonge

  tc@zac.basketball
  06-49675695

  Voorzitter Technische Commissie (TC)

   
 • Commissies

  Technische Commissie TC:
  tc@zac.basketball
  Arnoud de Jonge, Lodewijk Witteveen, Annemiek Houtkamp, Ingrid Plantinga

  Aanstellen en begeleiden van trainers en coaches, trainingslocaties en -tijden, samenstelling teams en technische beleid

  Ledenadministratie:
  Yvette van Setten

  ledenadministratie@zac.basketball 
  Lidmaatschappen (aan- en afmelden), proef-trainingen, etc

  Scheidsrechters Commissie SC:
  Jan Noordzij 
  sc@zac.basketball
  Wedstrijdregelement, scheidsrechterszaken en -opleidingen

  Materialen:
  Geurt van Setten

  geurt.vansetten@zac.basketball

  Communicatie:
  Merel Staal / Jack Borst

  communicatie@zac.basketball
  Web-site, social media, nieuwsbrieven etc

  Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt binnen de vereniging voor allerlei vormen van ongewenst gedrag: zoals geweld, verbale agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. De vertrouwenspersoon voor ZAC is Marianne van der Sluis. Ze is te bereiken via marianne.vandersluis@zac.basketball of 06-55 88 00 88.