• Bij het afmelden dien je met de volgende zaken rekening te houden:

  • BeĆ«indiging van het lidmaatschap kan alleen dmv dit formulier. (mondelinge opzegging of opzegging via medespeler wordt niet als formele opzegging beschouwd)
  • Bij afmelden gedurende het lopende seizoen voor de 15e van de maand, ben je verplicht de contributie t/m de maand van ontvangst van dit formulier te betalen.
  • Je afmelding is pas geldig/definitief, indien je een schriftelijke bevestiging van je opzegging hebt ontvangen van de ledenadministratie
  • Eigendommen van ZAC (tenues, ballen, enz.) dienen bij je coach te worden ingeleverd.
  • Niet ingeleverde spullen worden gezien als achterstallige contributie.
  • Eventuele persoonlijke boetes opgelegd door ZAC of de NBB worden gezien als achterstallige contributie.

  ik wil mij afmelden