• HOE WORD JE LID
  Om lid te worden van Landstede Basketbal ZAC (verder afgekort als LBZAC), willen we een aantal stappen met je doorlopen, te weten;

  • Voorwaarden van het lidmaatschap
  • Opladen van een pasfoto (volgende pagina)
  • Invullen van het aanmeldformulier

  Na het invullen en opslaan van dit formulier, wordt deze automatisch verstuurd naar de ledenadministratie en krijg je zelf een kopie. De ledenadministratie verzorgt de registratie binnen LBZAC en de Nederlandse Basketbal Bond (NBB). Je ontvangt daarvan (binnen een paar dagen) een bevestiging per email. Bij vragen, kun je altijd contact opnemen met [email protected]

  WAT KOST HET
  Voor het seizoen 2023/2024 gelden de onderstaande contributies:

  contributie_2023-2024_v02

  • Bovenstaande kosten zijn inclusief kosten voor wedstrijd tenue, welke verzorgd wordt door LBZAC
  • Eenmalige inschrijfkosten: € 20,00 (Senioren) / € 10,00 (jeugdleden) te voldoen bij 1e termijn
  • Gezinskorting vanaf elk 2e lid € 15,00 per lid per seizoen
  • * Niet spelende leden zijn bestuursleden, trainers en coaches, vanwege NBB regulering en verzekering moeten deze wel lid worden (contributie is niet van toepassing)
  • ** “toeslage 2e training”: elk lid dat meer dan één keer in de week traint met het eigen of een ander team.

  AUTOMATISCHE INCASSO VERPLICHT
  Contributie wordt betaald in 8 termijnen, te weten de maanden augustus t/m maart. De bondsafdracht wordt ALTIJD in zijn geheel in juli of bij de eerste betalingstermijn geïnt.

  LIDMAATSCHAP, GELDIGHEID EN OPZEGGING
  Het lidmaatschap geldt steeds voor de duur van een vereni­gingsjaar, te weten van 1 juli van enig jaar t/m 30 juni van het daaropvolgend jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan door het afmelding formulier in te vullen op https://www.zac.basketball/lidmaatschap. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar moet uiterlijk voor 1 mei van lopende verenigingsjaar zijn gedaan. Bij afmelding na 1 mei ben je verplicht de bondscontributie voor het nieuwe verenigingsjaar te betalen. Gedurende het speelseizoen (september t/m april) kan per kalendermaand opgezegd worden. Bij afmelden gedurende het lopende seizoen ben je verplicht de contributie t/m de maand van ontvangst van het afmeldingsformulier te betalen. Pas na acceptatie als lid en na betaling van de verschuldigde contributie bent je speelgerechtigd.

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT
  Ieder lid wordt geacht het huishoudelijk reglement van de vereniging te kennen. Dit is te downloaden via de website https://www.zac.basketball/info.

  TENSLOTTE

  • Na ontvangst van alle documenten wordt je aanmelding in werking gezet. Je kunt pas wedstrijden spelen zodra je aanmelding bij de NBB is verwerkt en je daarvan bevestiging hebt ontvangen van de LBZAC ledenadministratie.
  • Als vereniging zijn we afhankelijk van vrijwilligers en hiervoor vragen we de inzet van de seniorenleden en ouders van jeugdleden. We vragen daarom senioren leden te assisteren bij het geven van trainingen, coachen van teams, zitting te nemen in commissies/bestuur etc.
  • Van ouders/verzorgers van wedstrijdspelende leden t/m de leeftijds-groep U16 wordt verwacht dat ze minimaal 6 uur per seizoen vrijwilligerstaken voor de club verrichten, zoals tafelen, wassen, rijden bij uitwedstrijden, zitting nemen in commissies/bestuur etc.
  • Alle wedstrijdspelende en trainende leden (vanaf leeftijdsgroep U14) zijn verplicht om tijdens thuiswedstrijden van ZAC tafeltaken (zaalcommissaris, scoren, timen en 24-sec operator) uit te voeren.
  • Wedstrijdspelende leden vanaf de leeftijdsgroep U16 zijn verplicht een F-scheidsrechter cursus te volgen en te fluiten.
  • Wedstrijdspelende Leden vanaf de leeftijdsgroep U14 zijn verplicht een spelregelbewijs te behalen; indien niet behaald, kan niet meegespeeld worden in de competitie

   

  Ga verder